Khay công nghiệp

Khay đóng gói công nghiệp, phục vụ các phân khúc ngành khác nhau với các giải pháp khay công nghiệp và đóng gói công nghiệp. Thông tin liên quan đến từng ngành được ghi chú trong các liên kết bên dưới. Thông tin bao gồm các trang dữ liệu, giải pháp chung và Hướng dẫn tham khảo về khay chứa hàng.

 

Electronics

 

Electronic Parts Shipping Trays

 

 

Medical

 

 

 

Science & Technology

 

Polycarbonate Lab Trays

Polycarbonate Lab Trays

 

Machine Shops

 

Machine Shop Component Parts Shipping Trays

Machine Shop Component Parts Shipping Trays

 

Optical

 

Optical Plastic Tray Packaging

Optical Plastic Tray Packaging

 

Manufacturing

 

Machine Shop Component Parts Shipping Trays

 

Van Storage Bins

 

Plumbing Van Pla

popup

Số lượng:

Tổng tiền: